Centennial of Royal Museum of Afrika.
Previous
Next
 

Date of issue: 20th of September 1997

OBC/COB : number: Small Sheet F2728

see also nr 2727-2729

Created by: MVTM / P.P.G. De Schutter

Perforation: 11 1/2
Size : 2727-2729 40 x 28 mm ; 2728 - 77 x 28 mm
Composition of the sheets: 2727-2729 30 : 2728 15
Printing Process: Screendeepprint/Heliogravure
Number of plates: 1-2
Printing Run: 2727 - 5.309.250ex ; 2728 - 5.108.250ex ; 2729 - 2.030.250 ex
Paper: P5 ( see paper Types )

 

2727 - 17F - Antropomorf Mask
2728 - 17F - Royal Museum at Tervuren
2729 - 34F - Scale Carrier

INFO

EEUWFEEST VAN HET KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA Aan het eind van vorige eeuw poogde koning Leopold II de Belgische internationale handel en industriële ontwikkeling te stimuleren. Om daarbij belangstelling op te wekken voor zijn overzeese expansiepolitiek, richtte hij in 1891 te Tervuren een grote tentoonstelling in die Kongo-Vrijstaat beter bekend moest maken bij de Belgen. Daarvoor werd een nieuw gebouw opgetrokken, het Koloniënpaleis, dat met een brede laan dwars doorheen het Zoniënwoud, de huidige Tervurenlaan, met het Brusselse Jubelpark, werd verbonden. Deze koloniale tentoonstelling kende een groot succes en wekte in ons land belangstelling voor de wetenschappelijke studie van Afrika. Daarom besloot de vorst in 1898 een permanent museum op te richten met een conserverende én een wetenschappelijke functie. Tussen 1904 en 1910 wordt hiervoor een groot complex gebouwd, het "Koninklijk Museum voor Midden-Afrika" zoals we het vandaag kennen. De Post viert dit eeuwfeest met de uitgifte van drie postzegels waarop naast het gebouw twee belangrijke stukken uit de wereldbefaamde collectie staan afgebeeld.

ANTROPOZOOMORF MASKER Luba (?) Shaba, Kongo 39 cm hoog. Hout (Ricinodendron routonenïi) Dit unieke, gehoornde masker met halfgeloken ogen en een vogel achteraan de kop werd door commandant Oscar Michaux verworven toen hij tussen 1890 en 1897 in Kongo werkzaam was. Het is een goed voorbeeld van het mysterie dot dikwijls rond Afrikaanse kunstwerken hangt. Men heeft geen zekerheid over de herkomst, de iconografie of het gebruik ervan. Een stilistische analyse wijst erop dat het door de Luba van Shaba (Zuidoost-Kongo) werd gemaakt. Door zijn originaliteit staat het algemeen bekend als een van de meest indrukwekkende (Centraal-)Afrikaanse kunstvoorwerpen.

SCHAALDRAAGSTER. OOSTELIJKE LUBA (streek rond Buli, Kongo) RG. 14358. Verworven vóór 1912 Hout. Hoogte: 44 cm. Deze schaaldraagster die een eeuw geleden werd verworven, is afkomstig uit het dorp Buli, aan de oevers van de Lualaba-rivier, bijna in Hemba-land. De beeldhouwer van dit kunstwerk, resp. het atelier waarvan hij deel uitmaakte, is bekend geworden onder de naam "Meester van Buli". Dankzij de vergelijkende studie van Frans Olbrechts kon voor het eerst in de geschiedenis van de Afrikaanse kunst een geheel van beeldhouwwerken gegroepeerd en geïdentificeerd worden als zijnde het werk van eenzelfde artiest, resp. eenzelfde atelier. De "schaaldraagster" draagt in haar honden een recipiënt of kalebas, mboko genoemd. Dit type ritueel recipiënt, dat ook afzonderlijk voorkomt, bevat witte klei of kaolien, het bestanddeel bij uitstek dat als communicatiemiddel fungeert tussen de mensen en de belangrijke vidye-geesten, de hoogste bewakers van het territorium. Naast de koning en de stamhoofden bezitten ook belangrijke waarzeggers een dergelijke kaolien-kalebas met gebeeldhouwde "schaaldraagster". De waarzegger die bedekt is met kaolien en omringd is met accessoires, communiceert in trance met de geesten van wie hij bezeten is.

.