Nature : Bees.
Previous
Next
 

Date of issue: 30th of August 1997

OBC/COB : number: Booklet 28

See also nr 2715- 2720

Created by: André Buzin / P.P.G. De Schutter

Perforation: 11 1/2
Size : 44 x 25 mm ;
Composition of the sheets: 6
Printing Process: Screendeepprint/Heliogravure
Number of plates:
Printing Run: 1.052.850 ex
Paper: P5 ( see paper Types )

 

2715 - 17F - Bees
2716 - 17F - Bees
2717 - 17F - Bees
2718 - 17F - Bees
2719 - 17F - Bees
2720 - 17F - Bees

INFO

Postzegelboekje. Natuur. Bijene en bijenteelt. 100e verjaardag van de internationale organisatie voor bijenteelt "Apimondia" BIJEN EN BIJENTEELT Met de "NATUUR"-reeks 1997 wil DE POST dit jaar, dat samenvalt met de 100ste verjaardag van de internationale organisatie voor bijenteelt "APIMONDIA", de bijen in het zonnetje zetten. Alhoewel deze insecten vertrouwd, fascinerend en verrijkend zijn, zijn ze vaak toch nog onbekend bij het grote publiek. 1. Vertrouwd onder meer omdat we ze aantreffen in onze tuinen en parken, op het platteland, in boomgaarden en bossen, steeds op zoek naar nectar en stuifmeel, die ze uit bloemen halen. 2. Fascinerend omwille van hun sociale organisatie. In de korf woont een volledig onafhankelijke, zeer goed gestructureerde gemeenschap. De taken die bijdragen tot haar ontwikkeling en voortbestaan worden er harmonieus uitgevoerd; vanaf de opbouw van het nest (uitsluitend met zelfgeproduceerde bijenwas) via het voeden van de larven uit de door de koningin gelegde eieren (legsel dat in volle seizoen kan oplopen tot 2.500 eieren in 24 uur) tot en met het schoonmaken, bewaken en bevoorraden van de korf. 3. Verrijkend op meerdere gebieden: - voedzaam: in de natuur verzamelde producten die door de bij worden getrans- formeerd; - economisch: haar bijdrage aan de productie van zoden en vruchten, waardoor deze zeer gewaardeerde eigenschappen verkrijgen: smaak, bewaring, schoon- heid en regelmaat; - cultureel: voor wie zich aan de biologie van de bij en de bïjenteelt wijdt; - ecologisch: wegens haar actieve deelname aan het behoud van onze natuurlijke leefomgeving en de gezondheid van ons leefmilieu. "APIMONDIA", die een aantal bijenorganisaties, wetenschappers en onderzoekscentra over heel de wereld groepeert, viert haar honderdste verjaardag uitgerekend in BELGIE, omdat haar eerste congres in BRUSSEL werd gehouden. Een hele eer voor ons en voor degenen die in ons land ijveren opdat de bijen uit onze korven beter gekend, beschermd en gerespecteerd zouden worden. Dit verklaart ook waarom er in BELGIE een informatiecentrum is in MERELBEKE en drie musea in TILFF, MECHELEN en KALMTHOUT. Vergeten we daarbij ook niet de verenigingen, federaties, afdelingen, secties en informatiecentra die verspreid zijn over heel het land. Zoals de heilige Johannes CHRYSOSTOMUS terecht verkondigde: "DE BIJ WORDT GEEERD OMDAT ZE NIET VOOR ZICHZELF, MAAR VOOR IEDEREEN WERKT" Naar een tekst van Joseph PIRENNE, Bestuurder van de Koninklïjke Provinciale Luikse Federatie voor Bijenteelt.

.