Tallships.
Previous
Next
 

Date of issue: 19th of August 1995.

OBC/COB : number: Booklet 26

See also nr 2608-2611

Created by: Karl Meersman / P.P.G. De Schutter

Perforation: 11 1/2
Size : 49 x 38 mm
Composition of the sheets:1
Printing Process: Screendeepprint/Heliogravure
Number of plates: 1-2
Printing Run: 1.500.000 ex Booklet
Paper: P5 ( see paper Types )

 

2608 - 16F - 'Mercator' - Belgium
2609 - 16F - 'Kruzenstem' - Rusland
2610 - 16F - 'Sagres II' - Portugal
2611 - 16F - 'Amerigo vespucci' - Italy

INFO

In 1932 werd de "Mercator" in de vaart gebracht met Antwerpen als thuishaven. Deze driemaster, genoemd naar de zestiende-eeuwse cartograaf, was op een Schotse scheepswerf in opdracht van de Belgische Staat gebouwd. Het vaartuig, dat dienst deed als zeilopleidingsschip, werd ook gebruikt voor andere bijzondere doeleinden. In 1935 bracht het van een wetenschappelijke expeditie naar de Paaseilanden twee reuzenbeelden mee en een jaar later repatrieerde het de stoffelijke resten van Pater Damiaan van Cristobal naar Antwerpen. Ook fungeerde het regelmatig als "ambassadeur" voor ons land: bv. in 1939 te New York ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling. In 1960 werd het schip uit de vaart genomen. De conservatie en exploitatie ervan als museumschip werden toevertrouwd aan de v.z.w. "Mercator". Sedert 1964 ligt "Mercator" praktisch ononderbroken in de haven van Oostende. Schip: MERCATOR Type: driemaster (barkentijn) Land: België Eigenaar: v.z.w. Mercator Thuishaven: Antwerpen Bouwjaar: 1932 Werf: Ramage & Ferguson Ltd. Leith Scotland Meting: 778,86 B.R.T. (brutotregisterton) Lengte: 78,40 m Diepgang: 4,20 m Zeilopp.: ong. 1400 m² Hoogte mast: 41 m (boven waterlijn) Gebruik: museumschip

De "Kruzenstern" werd in 1926 in opdracht van de Hamburgse reder Laeis gebouwd en heette oorspronkelijk "Padua". Het schip is de laatste "vrachtvarende" viermastbark die ooit werd gemaakt. Viermastbarken van 3.000 ton waren destijds het meest rendabel omdat ze in vergelijking met andere zeilende vrachtschepen vrij "zuinig" waren. Het schip werd ingezet in de salpetervaart op Zuid-Amerika tot het in 1939 met graan terugkeerde uit Australië. Gedurende de Tweede Wereldoorlog lag het in de haven van Flensburg. In 1946 werd het in Sinemiinde aan de Russen overgedragen en kreeg het de naam Kruzenstern naar de beroemde Russische zeeman Adam Johann Ritter von Krusenstern uit de 19de eeuw. Tegenwoordig doet het dienst als schoolschip van het Russische Ministerie van Visserij. Schip: KRUZENSTERN Type: viermastbark Land: Rusiand Eigenaar: Ministerie van Visserij Moskou, Rusland Thuishaven: Riga Bouwjaar: 1926 Werf: J.C. Tecklenborg, Wesermunde (Bremerhaven), Duitsland Meting: 3257 B.R.T. (brutoregisterton) Lengte: 114,90 m Diepgang: max. 7,01 m Zeilopp.: 3400 m³ Hoogte mast: 55,30 m (boven dek) Gebruik: schoolschip BEKROONDE POSTZEGELS B. Tweejaarlijkse Prijs "De Gentse Torenwachters" Op 4 december 1995 zetelde het Gentse kiescollege samengesteld uit het bestuur van de vzw. Gentse Filatelistenbond en de voorzitters van de Gentse postzegelverenigingen, om de mooiste postzegel (uitgegeven in België tijdens 1994-1995) te bekronen. Er waren drie genomineerden: André Buzin (Fuchsia hybrida Gentse Floraliën 1995) Frédérique Depiéreux (Hanriot-Dupont HD 2 Oude Vliegtuigen 1994) Johan Mahieu (Kruzenstern Zeilschepen 1995). Uit deze drie kandidaten verkozen de electoren de speciale postzegel "Kruzenstern" (02609) van Johan Mahieu.

De driemastbark "Sagres" werd in 1937 in Hamburg gebouwd en kreeg de naam "Albert Leo Schlageter". Aan het eind van de oorlog werd het schip door de Verenigde Staten overgenomen die het op hun beurt overdroegen aan Brazilië waar het onder de benaming "Guanabara" dienst deed als schoolschip. In 1961 kocht de Portugese marine het als vervanging voor de "Sagres I". De naam "Sagres" is afkomstig van een havenplaats in Portugal waaruit in de 16de en 17de eeuw vele beroemde ontdekkingsreizen begonnen. Daarom is de boeg versierd met de beeltenis van Hendrik de Zeevaarder, die in Sagres de eerste zeevaartschool ter wereld stichtte. Op alle razeilen staat het "Lusiadenkruis" afgebeeld naar het beroemde epos "De Lusiaden" van Camoes dat de heldendaden van de Portugese zeevaarders bezingt. Schip: SAGRES II Type: driemastbark Land: Portugal Eigenaar: Armada Portuguesa Thuishaven: Alfeite, Portugal Bouwjaar: 1937 Werf: Blohm & Voss, Hamburg, Duitsland. Meting: 1869 B.R.T. (brutoregisterton) Lengte: 89,51 m Diepgang: max. 6,00 m Zeilopp.: 1796 m Hoogte mast: 45 m (boven de waterlijn) Gebruik: schoolschip

De "Amerigo Vespucci" werd in 1930 als schoolschip voor de Ac-cademia Navale in Livorno gebouwd. De boot is genoemd naar de beroemde Florentijnse ontdekkingsreiziger die tussen 1497 en 1504 vier reizen ondernam naar Zuid-Amerika. Zijn beeld siert ten voeten uit de boeg van het schip. Het stalen driemastvolschip heeft een hoge vrijboord: het steekt een heel eind boven het water uit. Deze bouw was noodzakelijk omdat het een zo groot mogelijk aantal mensen moest kunnen herbergen. De "Amerigo Vespucci" is tot dusverre alleen gebruikt als opleidingsschip door de Italiaanse marineacademie. Het schip is rijk versierd. Vooral het snijwerk aan de achtersteven en de rijke aankleding van het interieur doen bijna vergeten dat het om een schoolschip gaat. Schip: AMERIGO VESPUCCI Type: driemastvolschip Land: Italië Eigenaar: Marina Militare, Accademia Navale, Livorno, Italië Thuishaven: La Spezia, Italië Bouwjaar: 1930 Werf: voormalige koninklijke werf in Castellamare di Stabia, Italië Meting: 3550/4100 ton waterverplaatsing Lengte: 100,5 m Diepgang: max. 7,06 m Zeilopp.: 2533,00 m Hoogte mast: 46 m (boven dek) Gebruik: schoolschip

 

.