Sports
Previous
Next
 

Date of issue: 06th of April 1991.

OBC/COB : number: 2402-2403

 

Created by: Els Vandevyvere / P.P.G. De Schutter

Perforation: 11 1/2
Size card : 24 x 37 mm
Composition of the sheets: 30
Printing Process: Combined Steel and Rasterdeepprint/Heliogravure
Number of plates: 1-2-3-4-5-6
Printing Run: 2400- 3.000.000 ex ; 2401 - 1.800.000 ex
Paper: P6 ( see paper Types )

 

2402 - 10F -Roping
2403 - 10F - KorffBal

INFO

Sport. Van 17 tot 21 juli 1991 hebben in Brussel de «Europese Jeugd Olympische Dagen» (officiële benaming) plaats. Het is de bedoeling de Europese sportjongeren bijeen te brengen in een sportcompetitie die onder de hoge bescherming staat van Z.M. Koning Boudewijn, binnen het raam van de feestelijkheden 60/40. Het beschermheerschap wordt eveneens waargenomen door het Internationaal Olympisch Comité en de Commissie van de Europese Gemeenschap, die haar medewerking verleent in het kader van de nakende Europese eenmaking. Deze zal immers niet alleen voor de economie, maar ook voor de sport belangrijke gevolgen hebben. Voor deze pan-Europese gebeurtenis, heeft de organisator van dit nieuwe Olympische initiatief, het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (B.O.I.C.), alle 33 Europese landen uitgenodigd. De jongeren zullen uitkomen in vier ploegsporten : basket, hockey, volleybal en voetbal Voor de individuele sporten werden atletiek, judo, tafeltennis, tennis, zwemmen en sportieve ritmische gymnastiek weerhouden. Het geheel zal plaatshebben op de Heizelvlakte. Zo wenst het B.O.I.C. de Europese Jeugd bij de Olympische Beweging te betrekken. Wellicht komen zo «de vedetten» van de Olympische Spelen van de 21ste eeuw nu al samen tijdens dit groots sportfeest dat kan uitgroeien tot een nieuwe traditie. Tekst : Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité.

Een van de individuele sporten die op de «Europese Jeugd Olympische Dagen» aan bod komt, is de sportieve ritmische gymnastiek. De turnsport kan beschouwd worden als een huis met vele kamers, waarvan de sportieve ritmische gymnastiek (S.R.G.) er een bezet. Deze turndiscipline, die in 1984 opgenomen werd in het Olympisch programma, bevindt zich in volle evolutie en is een spektakelsport bij uitstek. De SRG bestaat uit een groepsoefening, een individuele oefening met de bal, het touw, de hoepel de kegels en tenslotte het lint. Dit laatste onderdeel is ver het meest spectaculaire. Met het lange en kleurrijke lint maakt de gymnast allerlei kronkels, tekeningen, cirkels, spiralen. Hier gaan virtuositeit, risico en originaliteit hand in hand met vrouwelijke sierlijkheid.

Korfbal, de enige gemengde teamsport, werd in 1902 uitgevonden door de Amsterdamse onderwijzer Nico Broekhuysen en is in Nederland qua populariteit de tweede balsport na voetbal. De bijzonderste kenmerken ervan zijn samenwerking en geweldloosheid. In ons land werd in 1980 door de nu bijna 90-jarige «Mister Korfbal», Alfons Janssens, een eerste vereniging opgericht namelijk «Royal Scaldis». Momenteel telt de K.B.K.B. Vlaamse Liga zeventig verenigingen, geconcentreerd rond en tussen Antwerpen en Gent, met verspreide vestigingen in Brabant, Limburg en West-Vlaanderen. In Wallonië moet er echter nog een ferme inspanning geleverd worden. Inderdaad, er is slechts één enkele club, met name Aarlen. Korfbal wordt in 2 vakken gespeeld : 20 X 20 meter in de zaal of 30 x 30 meter in de open lucht. Elke ploeg telt 8 spelers : 4 vrouwen en 4 mannen. Van elk team beginnen 2 vrouwen en 2 mannen in het aanvalsvak en de overige spelers in het verdedigingsvak. Ieder heeft zijn persoonlijke tegenstander : vrouw tegen vrouw, man tegen man, voor beide seksen gelijke kansen. Op een derde afstand van de achterlijn staat een paal, met op 3.5 meter hoogte een gevlochten bodemloze rieten korf van 40 cm. doormeter. De bal heeft ongeveer dezelfde afmetingen als de nr. 5 in voetbal. Telkens wanneer er twee korven gescoord zijn, wisselen de spelers van vak en van functie : aanvallers worden verdedigers en omgekeerd, Een korfballer/ster moet dus veelzijdig zgn. Met de bal lopen of dribbelen is verboden. Een aanvaller mag alleen dan naar de korf schieten, wanneer hij zich van zijn tegenspeler «vrijgespeeld» heeft : doelen is niet toegestaan in «verdedigende positie», waarmee bedoeld wordt dat de verdediger binnen armslengte staat, dichter bij de paal dan de aanvaller, en actief probeert de bal te blokkeren. Sedert de oprichting op 11 juni 1955 in Antwerpen van de I.K.F. (International Korfball Federation) is korfbal een wereldsport geworden. Aanleiding tot de uitgifte van postzegel zijn de 3e Wereldkampioenschappen, die van 2 tot 6 april in Antwerpen, Brussel, Gent en Turnhout georganiseerd worden. Tussen de 28 ingeschreven landen werden play-offs betwist, zodat er nog 18 finalisten overbleven. Het zijn : Armenië, Aruba, Australië, België, Duitsland, Engeland, India, Indonesië, Nederland, Portugal, Taiwan en de Verenigde Staten.

 

.