Poland-Belgium Joint issue : Mniszech palace.
Previous
Next
 

Date of issue: 26th of September 1998

OBC/COB : number: Memorial Card 2782HK

see also nr 2782

Created by: A. Heidrich / P.P.G. De Schutter

Perforation: 11 1/2
Size : 40 x 28 mm ;
Composition of the sheets: 30
Printing Process: Combined Screendeepprint/Heliogravure
Number of plates: 1-2
Printing Run: 3.007.950ex
Paper: P5 ( see paper Types )

 

2782 - 17F - Mniszech Palace at Warschau


Joint Stamp


INFO

HET MNISZECH-PALEIS IN WARSCHAU De geschiedenis van Polen is, zoals deze van de Belgische provincies, doortrokken van het streven naar vrijheid en democratie. Het land neemt trouwens op 3 mei 1191 de eerste geschreven grondwet in Continentaal Europa aan. Het Mniszech-paleis, waarin de Ambassade van België te Warschau gevestigd is, vormt ook op dit gebied een verbindingsteken tussen onze landen. Wanneer Warschau in 1595 de plaats van Krakau inneemt als hoofdstad van Polen verandert haar uitzicht. Buiten de stadsmuren ontstaan brede voorsteden met grote straten zoals de "ulica Senatorska", de Straat van de Senator, genoemd naar de vertegenwoordigers van de adel die er hun paleizen laten optrekken. Hier bouwt Sigismond Kazanowski, gunsteling van Koning Wladyslaw IV, in 1624 een herenhuis dat al in 1655, bij de verovering van Warschau door Karel-Gustaaf van Zweden, wordt vernield. De ruïne verandert enkele keren van eigenaar tot de familie Mniszech ze in 1714 verwerft en restaureert. Verschillende Mniszechs spelen een rol in het Poolse publieke leven en het paleis wordt het decor van belangrijke politieke, sociale en culturele gebeurtenissen. Aan het eind van de achttiende eeuw komt het gebouw, door een erfenis, in handen van de familie Potocki en daarna van een Pruisisch ambtenaar die het ombouwt tot een "trefpunt van vermakelijkheden" (bals, concerten, theatervoorstellingen,...). Maar tijdens het verblijf van Napoleon in Warschau (1806) krijgt het een heel andere, dramatische, bestemming. Het doet dienst als hospitaal voor de vele gewonden van de slagvelden. Na de oorlog wordt de hoofdstad in neoklassieke trant heropgebouwd. Zo ook het paleis dat door de "Commercantenclub" in 1829 wordt aangekocht en gereconstrueerd. Het complex krijgt nu zijn huidige vorm. De vereniging, oorspronkelijk bedoeld voor zakenmensen, ontwikkelt zich snel. Ze neemt actief deel aan het politieke leven en organiseert banketten, bals, conferenties, concerten (van o.m. Chopin),.... Tot in de twintigste eeuw vormt ze in feite het enige officiële Poolse instituut en is het Mniszech-paleis het trefpunt van de Poolse patriotten. Tijdens de Duitse bezetting, vanaf 1939, stelt de Commercantenclub het gebouw ter beschikking van de Ridders van Malta. Er wordt opnieuw een hospitaal in ondergebracht dat ook dienst doet als dekmantel voor het verzet. In 1944 steken Duitse troepen het paleis in brand. Enkel de voorgevel en de portiekzuilen blijven overeind staan. Vijftien jaar lang biedt het historische gebouw dit troosteloos uitzicht. Tot de Belgische regering besluit het te laten reconstrueren voor haar diplomatieke missie. Op 10 november 1962 worden de sleutels van het Mniszech-paleis overhandigd aan de Ambassadeur van België te Warschau.

.