Tourisme : European Monuments Day.
Previous
Next
 

Date of issue: 4th of July 1998

OBC/COB : number: 2763-2774

see also nr 2763-2774

Created by: Rob Buytaert / P.P.G. De Schutter

Perforation: 11 1/2
Size : 38 x 49 mm ;
Composition of the sheets:40
Printing Process: Screendeepprint/Heliogravure
Number of plates: 1.997.201
Paper: P5 ( see paper Types )

 

2763 - 17F - Logo European Monuments day
2764 - 17F - Antwerpen
2765 - 17F - Durbuy
2766 - 17F - Kortrijk
2767 - 17F - Leuven
2768 - 17F - Liege
2769 - 17F - Namur
2770 - 17F - Rekkem
2771 - 17F - St-Niklaas
2772 - 17F - Tournai
2773 - 17F - Villers-la-Ville
2774 - 17F - Sint-Gillis

INFO

Toerisme. De Europese Monumentendagen. 18,5 miljoen bezoekers, 26.000 monumenten en sites die veelal uitzonderlijk en gratis toegankelijk zijn, 43 deelnemende landen, van Estland tot Portugal, van Ierland tot Cyprus: dat zijn de sprekende feiten die de omvang van de Europese Monumentendagen tot uitdrukking brengen. België is sinds I 989 een van de pioniers in het grootste cultureel-toeristische evenement dat Europa rijk is, samen met Frankrijk en Nederland: in ons land neemt momenteel jaarlijks ongeveer 10 % van de bevolking deel aan de Open Monumentendagen. In september 1998 vinden die bij ons voor de tiende keer plaats. Dat alles is meer dan voldoende reden tot feest. 'Feest' is voor deze gelegenheid dan ook het gezamenlijke centrale thema van de jubileumuitgave in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Die vindt in Vlaanderen en Wallonië plaats in het weekend van 1 2 en 13 september 1998. Brussel komt een weekend later aan de beurt, waardoor de bezoekers uit de andere gewesten beter kunnen kiezen. Op deze manier versterken de drie Gewesten hun bestaande samenwerking. Dankzij het centrale thema, dat in elk Gewest om het jaar verandert, kunnen elk jaar weer andere monumenten volop in de schijnwerpers staan. Er zal op 12, 13, 19 en 20 september 1998 gefeest worden in theaters en kiosken, in paleizen en kathedralen, in feestzalen en parken, op openbare pleinen en in privé-vertrekken. En in erfgoed dat mede dankzij het werk van tien jaar Open Monumentendagen gered, gerestaureerd, herbestemd en voor het grote publiek ontsloten werd. Dat laatste is bij uitstek het vieren waard. Net als het gigantische netwerk dat in tien jaar is opgebouwd, en waarvan behalve de centrale organisatoren - de administratie, de provincies en andere partners uit de publieke en privé-sector - ook duizenden vrijwilligers deel uitmaken, honderden lokale besturen en verenigingen, en tal van eigenaars. Zij zorgen op lokaal vlak mee voor de kracht en de weerklank van de hedendaagse monumentenzorg. De Open Monumentendagen maken deel uit van de Europese Monumentendagen. Die worden sinds 1991 elk jaar in de maand september georganiseerd. Het initiatief gaat uit van de Raad van Europa, met steun van de Europese Unie en momenteel in een coördinatie van de Koning Boudewijnstichting. September is in de jaren negentig dankzij de Europese Monumentendagen in heel Europa de maand van het monument geworden. Zo wordt de belangrijkste doelstelling van dit initiatief gerealiseerd: de burger in contact brengen met en sensibiliseren voor het cultureel erfgoed dat zijn streek haar identiteit geeft en dat een deel is van het Europese netwerk, met inbegrip van Centraal- en Oost-Europa. Dit historisch bewustzijn helpt om verschillen en gelijkenissen tussen culturen beter te begrijpen. De Europese Monumentendagen promoten dan ook ten volle grensoverschrijdende projecten. De samenwerking van de drie Gewesten is een uiting van deze dynamiek en krijgt mede vorm dankzij de uitgifte van een reeks van twaalf postzegels. Daarop wordt, behalve het logo van de Europese Monumentendagen, een monument uit elke provincie en uit Brussel afgebeeld. Er is gestreefd naar een grote thematische en geografische verscheidenheid in de keuze van monumenten: aan bod komen burgerlijk openbaar erfgoed (twee stadhuizen, een belfort, een gildehuis, het 'perron' van Luik), privé-erfgoed (een kasteel), religieus erfgoed (een abdij en een kapel) en uiteraard ook monumenten van feest (een kiosk, twee schouwburgen). Zo draagt deze reeks van twaalf bij tot de geest en de doelstellingen van het jaarlijks monumentenfeest. Guido KNOPS Projectcoördinator van de Open Monumentendag Vlaanderen Jean de SALLE Voorzitter van het wetenschappelijke Comité van de Open Monumentendagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Jean BARTHELEMY Voorzitter van het Organisatiecomité Open Monumentendagen in Wallonië

.