Stamp Day : Hommage Edmond Struyf.
Previous
Next
 

Date of issue: 2nd of May 1998

OBC/COB : number: 2756

 

Created by: Patricia Vouez / P.P.G. De Schutter

Perforation: 11 1/2
Size : 28 x 40 mm
Composition of the sheets: 30
Printing Process:combined Steel and Screendeepprint/Heliogravure
Number of plates: 1-2
Printing Run: Undefined
Paper: P5 ( see paper Types )

 

2756 - 17F - Demond Struyf'

INFO

EDMOND STRUYF 1912-1996 De eerste speciale postzegel "Dag van de Postzegel" verscheen in België op 10 januari 1937. Tot op vandaag wil de jaarlijkse uitgifte het gebruik van postzegels stimuleren en de hobby filatelie promoten. Het thema biedt de mogelijkheid om bepaalde (bekende en minder bekende) aspecten van de filatelie te accentueren of om hulde te brengen aan verdienstelijke organisaties of personen. Dit jaar wordt deze mooie traditie voortgezet met een hulde aan Edmond Struyf. Het is onmogelijk om, binnen het bestek van deze folder, een volledig beeld te schetsen van de succesvolle en rijkgevulde carrière van deze grote Postchef. Door zijn sterke persoonlijkheid en visionair beleid had hij een belangrijke invloed op de modernisering van DE POST. Ook internationaal, binnen de beleidsstructuren van de UPU, stond hij in hoog aanzien en dwong ieders respect en waardering af. Bewust van het belang van de postzegel, als ambassadeur en cultuurdrager van zijn land maar ook als kwaliteitslabel en commerciële factor voor zijn bedrijf, zette hij zich volledig in voor de filatelie. Hij zat persoonlijk de Filatelistische Commissie voor en, bovenal, richtte hij in 1965 de v.z.w. PRO-POST, de Vereniging ter Bevordering van de Filatelie, op. Edmond Struyf leidde de vereniging, onverdroten, tot 1987. Het werd een succesverhaal. PRO-POST werd in vele domeinen, op nationaal en internationaal vlak, toonaangevend. Vooral met de organisatie van belangrijke, promotionele filatelistische tentoonstellingen vestigde ze haar naam. De "Belgica's" werden wereldwijd een begrip. In tegenstelling met wat in andere landen gebeurde, bundelde Struyf, binnen PRO-POST, de inventiviteit en de werkkracht van De Post, de Beroepskamer van Postzegelhandelaars en de Koninklijke Landsbond van Postzegelkringen. Dit bleek de juiste formule te zijn die zelfs binnen de UPU te Bern navolging kreeg door de oprichting van de "World Association for the Development of Philately" (W.A.D.P.). Tot zijn onverwacht overlijden op 85-jarige leeftijd (19 augustus 1996) bleef Edmond Struyf onvermoeibaar en volledig ter beschikking van zijn opvolgers bij de leiding van zijn geesteskind: PRO-POST. Frank Daniëls Directeur Postzegels & Filatelie Voorzitter van PRO-POST en van de W.A.D.P.

 

.