75 Year Belgian StampTrade Association BBKPH /CPBNTP.
Previous
Next
 

Date of issue: 17th of April 1998

OBC/COB : number: Non Accepted design NA 4

see also nr 2752

Created by: Pascal Lesage / P.P.G. De Schutter

Perforation: 11 1/2
Size : 38 x 28 mm ;
Composition of the sheets: 30
Printing Process: Screendeepprint/Heliogravure
Number of plates: 1-2
Printing Run: Undefined
Paper: P5 ( see paper Types )

 

2752 - 17F - Allegory

INFO

DE BELGISCHE BEROEPSKAMER VAN POSTZEGELHANDELAREN (B.B.K.P.H.) (VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK) Reeds 75 jaar wordt de Belgische postzegelhandel in goede banen geleid door een Beroepskamer. In 1923 ziet onder impuls van de heren Martin, Mertens en Grandjean de vereniging "I'Amicale des marchands" het licht. Nog in hetzelfde jaar spruit hieruit de "Internationale Corporatie van Postzegelhandelaren" voort. De organisatie wordt vanaf haar ontstaan geleid door voorzitters die zich, elk met een eigen stijl, efficiënt en met eerbied voor de verzamelaar inzetten. Ze nemen initiatieven die ook vandaag nog veel bijval kennen. Zo gaat in 1954 de eerste "Internationale Beurs van Brussel" open en beleeft de "Officiële Belgische Postzegelcatalogus" in 1956 zijn primeur. De Corporatie krijgt later haar huidige benaming "Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren" en is een van de eerste leden van de "International Federation of Stamp Dealers". Van 1982 tot 1986 neemt België het voorzitterschap van deze Federatie waar. De Beroepskamer is vooral bekend door de "Officiële Belgische Postzegelcatalogus" die ze elk jaar uitgeeft. Aan de hand van bestudeerde waardenoteringen kan de verzamelaar hierin van jaar tot jaar de evolutie van de markt volgen. Verder stofferen bekende filatelisten het boekwerk met uitgebreide gespecialiseerde rubrieken. De catalogus vermeldt niet enkel de Belgische postzegels maar ook de zegels van Belgisch Kongo, Ruanda-Burundi en onafhankelijke staten die voortkwamen uit onze vroegere kolonies. Als toemaatje is een bijzonder hoofdstuk gewijd aan het thema EUROPA. Via A.S.C.A.T. ("Internationale Vereniging Verdelers van Postzegelcatalogi") kent de Belgische catalogus een wereldwijde verspreiding. De Beroepskamer verleent ook bijstand in geval van diefstal en heeft een tuchtraad die specifieke geschillen beslecht en waakt over de elementaire regels en ethische aspecten van het beroep. Tenslotte is de B.B.K.P.H. zeer actief betrokken bij Internationale tentoonstellingen en brengt haar leden op de hoogte van de buitenlandse evenementen waaraan ze kunnen deelnemen. Wanneer dergelijke manifestaties in België plaatsvinden, werkt ze samen met De Post en de "Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen" onder de hoede van "PRO-POST". B.B.K.P.H. vzw Centrumgalerij, Bureau 343 Kleerkopersstraat 17 1000 Brussel

.