East Cantons in Belgium.
Previous
Next
 

Date of issue: 8th of February 1997

OBC/COB : number: 2685

see also Small sheet F2685

Created by: Dieter Comès / P.P.G. De Schutter

Perforation: 11 1/2
Size : 77 x 28 mm ;
Composition of the sheets: 15
Printing Process: Screendeepprint/Heliogravure
Number of plates: 1-2
Printing Run: 5.187.420ex
Paper: P5 ( see paper Types )

 

2685 - 17F - Landscape of the region East Cantons


INFO

DE OOSTKANTONS Deze streek omvat de gemeenten die van de kantons Eupen, Malmédy en Sankt-Vith afhangen. Sedert 1984 vormen negen van deze gemeenten -die in de kantons Eupen en Sankt-Vith zijn opgenomen - de Duitstalige Gemeenschap van België. De gemeenten Malmédy en Waimes behoren tot de Franse Gemeenschap van ons land. Deze gemeenten, die als het ware een raakvlak vormen tussen de Romaanse en Germaanse cultuur, werden nu eens gefusioneerd, dan weer bij andere gemeenten gevoegd en zelfs geannexeerd. Aangezien de bevolking van de Oostkantons tweetalig is - zowel het Duits als het Frans worden er algemeen gebruikt - wist zij zich vrij probleemloos aan te passen aan de politieke wijzigingen die zich in de loop der eeuwen voordeden, zonder daarbij echter haar eigen identiteit en cultuur prijs te geven. Volgens de bepalingen van het Verdrag van Versailles kwamen de Oostkantons in 1920 onder de soevereiniteit te staan van de koning der Belgen, Albert l. Ook al kwam deze overgang vlot tot stand, de integratie verliep niet zonder strubbelingen en wrijvingen. De somberste periode uit de geschiedenis van de Oostkantons zou evenwel een aanvang nemen op 18 mei 1940, toen de regio werd geannexeerd bij Duitsland, waardoor de diepgaande politieke tegenstellingen die er sinds het begin van de jaren dertig aanwezig waren, nog werden aangescherpt. Ook een groot verlies van mensenlevens - zowel burgers als militairen - en massale verwoestingen waren tekenend voor deze duistere periode. Alle perioden van voor- en tegenspoed die de bewoners van dit gebied intensief doormaakten, lieten pijnlijke sporen na, maar waren ook de aanzet tot een groeiende solidariteit en mettertijd tot wederzijdse verrijking. Op economisch en industrieel vlak, zijn de Oostkantons ideaal gelegen om hun potentieel te ontwikkelen en dit zowel op nationaal vlak als binnen de Europese Unie. Tenslotte is deze streek uitgegroeid tot een van de belangrijkste centra van het gezinstoerisme in België. BEKROONDE POSTZEGELS Op 6 december 1997 vond in het stadhuis van Brussel de 32ste editie plaats van de "Grote prijzen van de Filatelistische Kunst". Volgende prijzen werden er toegekend: ... In ex-aequo werd de Prijs Medaille uitgereikt aan Didier Comès, voor de creatie van de speciale postzegel "De Oostkantons" van 17 BEF.

.