Promotion of Philately.
Previous
Next
 

Date of issue: 17th of February 1996

OBC/COB : number: Block 71

see also nr 2626
see also Non Accepted Concept NA 2

Created by: Rob Buytaert / P.P.G. De Schutter

Perforation: 11 1/2
Size : 49 x 38 mm ;
Composition of the sheets: 40
Printing Process: Screendeepprint/Heliogravure
Number of plates:
Printing Run:
Paper: P5 ( see paper Types )

 

2626 - 34F+6F - 'Vleeshuis'-'Maison des Bouchers' at Antwerp

INFO

Het Vleeshuis in Antwerpen Eeuwen al bevindt zich op het terrein dat helt naar de huidige straat Burchtgracht een vleeshuis of vleeshalle. Tussen 1501 en 1504 werd de oude halle van omstreeks 1250 in opdracht van het beenhouwersgilde en naar plannen van (Herman ?) de Waghemakere, bouwmeester van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, vervangen door een laatgotisch gebouw. Hier werd in 1913 een museum voor toegepaste kunsten ondergebracht met een zeer uitgebreide en gevarieerde verzameling. Er kan slechts een keuze uit de collectie getoond worden op de vele verdiepingen die het hoge huis telt. De kelder, waar eertijds het vlees werd aan- en afgevoerd, wordt gebruikt voor tijdelijke tentoonstellingen. Op de gelijkvloerse verdieping, waar de slachtbanken stonden, toont het museum naast muziekinstrumenten hoofdzakelijk kunstwerken en ambachtelijke voorwerpen uit meerdere eeuwen. Een etage hoger kan men nog steeds de raadzaal en de ingerichte keuken van de beenhouwers bewonderen maar ook wapens en ceramiek, waaronder het majolicatableau De Val van Saulus, en allerhande objecten die verband houden met het Antwerpse verleden. Op de tweede verdieping die zich al onder het hoge dak bevindt, toont men muziekinstrumenten, meubelen en een selectie uit de rijke afficheverzameling. Het museum Vleeshuis is niet louter een bewaarplaats, de tentoongestelde muziekinstrumenten worden regelmatig gebruikt bij concerten voor oude muziek. Studenten van het conservatorium oefenen erop en regelmatig worden in het Vleeshuis meestercursussen voor muziekuitvoerders en instrumenten-restaurateurs georganiseerd. MAJOLICA &. DE VAL VAN SAULUS Majolica is een ceramische techniek, die ontstond in het Midden-Oosten als imitatie van het Chinese porselein, waarbij lijnen en kleuren op een ondoorschijnende ondergrond van wit tinglazuur worden aangebracht. De naam is afgeleid van het eiland Mallorca, vroeger de belangrijkste overslagplaats van het aardewerk uit het Middellandse Zeegebied. Belangrijke majolica werd gemaakt gedurende de 14de en de 15de eeuw in Spanje en tijdens de 15de en 16de eeuw in Italië van waaruit het in Antwerpen werd geïntroduceerd. De havenstad groeide in de 16de eeuw uit tot een Europees centrum van majolica. Dit verklaart de ereplaats die het tegeltableau De Val van Saulus in het Museum Vleeshuis inneemt, Dit majolicapaneel met het dynamisch tafereel van de neergebliksemde Saulus is een van de weinige van die grootte (96,5 x 193,5 cm) dat bijna intact bewaard bleef. Het draagt een jaartal (1547), wat ook al zeldzaam is, en werd vermoedelijk gemaakt in het atelier van de belangrijkste majolicabakker werkzaam in Antwerpen m.n. Guido di Savino, genaamd Guido Andries. OPEN alle dagen, behalve maandag, van 10 tot 17u. GESLOTEN op 1 en 2 januari, 1 mei, O.-H.-Hemelvaart, 1 en 2 november, 25 en 26 december, ADRES: Vleeshouwersstraat 38-40, 2000 Antwerpen tel: 03/233.64.04

.