Promotion of Philately.
Previous
Next
 

Date of issue: 28th of January 1995

OBC/COB : number: Block 70

See also nr 2584
See also Non accected desing NA 1

Created by: Jacques Doppée / P.P.G. De Schutter

Perforation: 11 1/2
Size : 46 x 33 mm ;
Composition of the sheets: 1
Printing Process: Screendeepprint/Heliogravure
Number of plates: 1-2
Printing Run: 514.990 ex
Paper: P5 ( see paper Types )

 

2584 - 34F+6F - International Carnaval and Mask Museum at Binche

INFO

Het carnaval en de Gilles van Binche genieten een grote faam. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in deze stad het idee ontstond om een museum te wijden aan het carnaval en het masker. Het huidige Musée International du Carnaval et du Masque groeide in feite uit de folkloreafdeling (met o.a. carnavalaffiches en -accessoires) van het gemeentelijk archeologisch museum (opgericht in 1921). Na de Tweede Wereldoorlog werd dit bescheiden museum verwaarloosd. De stukken belandden op zolder maar het idee van een folkloremuseum bleef. In 1950 besloot de burgemeester om dit idee concreet te maken maar de hogere overheid vond zijn concept van een Carnaval- en Gillesmuseum te beperkt en raadde de initiatiefnemers aan hun opzet te verruimen. Het gemeentebestuur besliste dan om een museum op te richten waarin de lokale carnavaltraditie in een nationale en internationale context zou worden geplaatst. Dankzij enkele succesrijke tentoonstellingen in de jaren zestig en zeventig breidde de collectie uit. Ze kreeg een ruim onderdak in het oud Augustijnencollege van Binche. In 1975 beleefde le Musée International du Carnaval et du Masque zijn officiële opening met de expositie Het masker in de Europese traditie. De functies en gebruiken van het masker in de wereld zijn talrijk en complex. Eén van de belangrijkste doelstellingen van het Internationaal Museum van het Carnaval en het Masker is een bijdrage te leveren aan een beter begrip van deze functies en gebruiken, niet alleen in Wallonië en Europa, maar overal ter wereld waar het masker met zijn tegelijk specifieke en universele eigenschappen voorkomt. (M. Revelard) GILLE Gille, voor het eerst vernoemd in een archieftekst uit 1795, blijft een mysterieus figuur waarrond talrijke legendes ontstonden. De meest hardnekkige was deze van Gille als afstammeling van de Inca's die werd getoond ter gelegenheid van de feesten die Maria van Hongarije in 1549 liet organiseren voor de jonge Filips II, zoon van haar broer Karel V. De wetenschappelijke verklaring echter is gebaseerd op een vergelijking met analoge Europese types. Gille wordt beschouwd als een rituele danser, een soort lentepriester... die een ceremonieel met een magische betekenis uitvoert, waarmee hij zoals zijn Europese broeders, hoopt de gemeenschap, die zich met hem identificeert, te kunnen beschermen.

.