International Solidarity
Previous
Next
 

Date of issue: 21th of September 1991.

OBC/COB : number: 2422-2423

 

Created by: Marc Schittecatte / P.P.G. De Schutter

Perforation: 11 1/2
Size card : 37 x 24 mm
Composition of the sheets: 30
Printing Process: Screendeepprint/
Number of plates: 1-2
Printing Run: 1.800.000 ex each
Paper: P5 ( see paper Types )

2422 - 25F - Amnesty International
2423 - 14F - Artsen zonder grenzen/Médecins Sans frontières

INFO

AMNESTY INTERNATIONAL Sinds haar ontstaan in 1961 heeft Amnesty International geen mogelijkheid onbenut gelaten om steeds weer de aandacht te vestigen op vergeten gevangenen. Wat begon met een eenmalige oproep in de krant is inmiddels uitgegroeid tot een beweging die zich permanent inzet voor mensenrechten. Mensen uit alle levensbeschouwelijke hoeken werken jaar in, jaar uit voor meer respect voor de mensenrechten. Onpartijdigheid, onafhankelijkheid en nauwkeurigheid zijn de pijlers waarop het werk van Amnesty International rust. Om haar actie zo efficiënt mogelijk te kunnen voeren koos Amnesty voor een welomschreven doel : * Personen die gevangen gehouden worden op grond van hun overtuiging, huidskleur, geslacht, etnische oorsprong, taal of godsdienst, zonder geweld te hebben gebruikt of tot geweld te hebben aangezet, kunnen rekenen op onze onverdroten inzet tot de vrijlating een feit is. * Gebruikten zij wel geweld, dan werken we voor een eerlijk proces binnen redelijke termijn. * Tenslotte menen wij dat geen enkele gevangene onderworpen mag worden aan marteling of doodstraf Amnesty International heeft meer dan 1.100.000 leden en sympathisanten in zowat 150 landen en meer dan 4.200 vrijwilligersgroepen in 70 landen. Er zijn nationaal georganiseerde secties in 44 landen. Amnesty International kreeg in 1977 de Nobelprijs voor de Vrede. (Tekst : Amnesty International Vlaanderen).

De Belgische sectie van Artsen Zonder Grenzen werd opgericht op 25 november 1980. Artsen Zonder Grenzen is uitgegroeid tot de grootste privé-organisatie voor medische hulp ter wereld, AZG wil vlug ingrijpen en een medische actie voeren die steunt op een lichte en doeltreffende structuur, aangepast aan wijzigende situaties. In de loop van de voorbije tien jaar activiteit werd een methodologie voor medische interventie en aangepaste logistiek ontwikkeld. Beide sluiten volledig aan bij het sterke solidariteitsgevoel dat in het handvest beklemtoond wordt. HANDVEST Artsen Zonder Grenzen is een niet-gouvernementele organisatie met internationale roeping. De organisatie verenigt hoofdzakelijk artsen en personeel uit de gezondheidssektor, en staat ook open voor andere beroepen die waardevol kunnen zijn voor haar missie. Allen huldigen op hun erewoord de volgende principes : * De Artsen Zonder Grenzen verlenen hulp aan volkeren in nood, aan slachtoffers van natuurrampen van natuurlijke of menselijke oorsprong en van oorlogsgeweld, en dit zonder enig onderscheid van godsdienst, filosofie of politiek. * De Artsen Zonder Grenzen zijn strikt neutraal en onpartijdig, en eisen in naam van de universele medische ethiek en in naam van het recht op humanitaire hulp, de volledige en onvoorwaardelijke vrijheid om hun functie uit te oefenen. * Zij verbinden zich ertoe van deontologische principes van hun beroep te respecteren en een totale onafhankelijkheid te bewaren tegenover elk bewind en elke politieke, economische of religieuze macht. * Vrijwillig meten zij de risico's en gevaren van de missies die ze volbrengen. Voor zichzelf of hun rechthebbenden eisen zijn geen enkele andere vergoeding dan die de organisatie hen kan geven.

.