Stamp Day.
Previous
Next
 

Date of issue: 20th of April 1991.

OBC/COB : memorial card 2404HKs1 - 2404HKs2

see also nr 2404

Created by: Hugo van Hoecke / Guy Van Velthoven / P.P.G. De Schutter

Perforation: 11 1/2
Size sheet : 210 x 297 mm
Composition of the sheets: 1
Printing Process: Rasterdeepprint/Heliogravure
Number of plates:
Printing Run:
Paper: P5 ( see paper Types )

 

2404 - 14F -New Stamp Printing Press At Mechelen.

INFO

De zegeldrukkerij is een onderdeel van de Technische Directie van de Post. Sedert 1868 worden de Belgische postzegels gedrukt te Mechelen. Destijds werd de drukkerij ondergebracht in een oude waskaarsenfabriek. Ondanks vele verbouwingen is het gebouw nu sedert geruime tijd ongeschikt voor de normale productie. De oude vestiging bevindt zich thans nog in de onmiddellijke omgeving van het Mechelse station; voor de nieuwbouw werd een plaats uitgezocht in de Mechelse industriezone-zuid. De zegeldrukkerij is er geïntegreerd in een postcomplex, op een terrein van 2,96 ha. Het gebouwericomplex neemt op dat terrein een brutooppervlakte in van 9.185 m². Alle verdiepingen inberekend, bedraagt de totale bruto-vloeroppervlakte echter 16.902 m². De eigenlijke zegeldrukkerij, neemt een totale bruto-vloeroppervlakte in van 8.645 m². In het oude gebouw waren geleide bezoeken onmogelijk. De verschillende drukkerij-afdelingen en produktieruimten werden door de architect, zo geschikt dat rondleidingen voortaan wel kunnen plaatsvinden. Hierdoor wordt de wens van zeer velen gerealiseerd : de geboorte van de postzegel live meemaken ! Uiteraard moeten de deuren in de praktijk nog een tijdje gesloten blijven. Maar het geduld van de filatelisten zal niet al te lang meer op de proef worden gesteld. Via het filatelistisch foldertje en de pers zullen zij tijdig kennis krijgen van de datum waarop de Zegeldrukkerij eindelijk haar geheimen ontsluiert. ARCHITEKTURALE VISIE In 1968 promoveerde Hugo Van Hoecke aan het Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw te Antwerpen. Meer dan 20 jaar lang specialiseerde hij zich in architectuur en design voor grotere projecten in de utiliteitsbouw. Uitgaande van het eisenpakket van de opdrachtgever werd door hem steeds gestreefd naar sobere en functionele constructies met eenvoudige, maar esthetische expressie. Ook de plannen voor het nieuw complex van de postzegeldrukkerij te Mechelen zijn gericht op vlotte benutting van het gebouw : zo efficiënt mogelijk werden hier moderne technologieën verweven met een indrukwekkend grondstofproduct -circuit, grondige beveiliging en de mogelijkheid van publiek contact met de boeiende activiteiten van dit hoogst gespecialiseerde en internationaal bekende bedrijf. Met afgelijnde materiaalkeuze en natuurlijke vormgeving wordt smaakvolle uiting nagestreefd, waarbij zachtgrijze baksteen, reflecterende glaspartijen en geelgemoffelde metaalvolumes voor levendige contrasten zorgen. In zijn groene omgeving zal het gebouw voor het complex ongetwijfeld als signaal fungeren.

 

.