Nature : Fish
Previous
Next
 

Date of issue: 8th of September 1990.

OBC/COB : number: 2383-2387

see also Booklet 20

Created by: Eric Daniëls / P.P.G. De Schutter

Perforation: 11 1/2
Size : 48 x 41 mm
Composition of the sheets: 4
Printing Process: Rasterdeepprint / Helio
Number of plates:
Printing Run: 2.000.000 ex Booklets
Paper: P5 ( see paper Types )

 

2383 - 14F - Rivierbaars/Perche
2384 - 14F - Elrits/Vairon
2385 - 14F - Bittervoorn/Bouvière
2386 - 14F - Driedoornige stekelbaars/Epinoche

INFO

Postzegelboekjes Natuur. Vissen. Op het einde van de jaren vijftig werd op initiatief van Professor Marcel DUBUISSOM, rector van de Universiteit te Luik, het «Aquarium» opgericht dat van 1968 af voor het publiek werd opengesteld. Sindsdien hebben reeds meer dan 850.000 personen het Aquarium bezocht. Het imposante gebouw in neoklassieke stijl, waarin de verzamelingen van het Aquarium en van het Museum voor Dierkunde zijn ondergebracht, werd op bet einde van de vorige eeuw opgetrokken aan de oever van de Maas. De bouwplannen werden ontworpen door Lambert NOPPIUS. In de inkomhal kan men een zeer fraaie van 1960 daterende muurschildering van de hand van Paul DELVAUX bewonderen. De voor het publiek toegankelijke zaal van het «Aquarium» bevindt zich in de kelderverdieping en telt 36 bassins verdeeld over: 6 afdelingen ; Noordelijk gedeelte van de Atlantische Oceaan, Middellandse Zee, Koraalzee Afrika en Zuid-Amerika, Zuid-Europa (zoetwatervissen), (Vijver in de vier seizoenen). Men treft er ook reptielen en heel wat ongewervelde dieren aan. AI die dieren leven er binnen prachtige decors die een zo getrouw mogelijke weergave zijn van hun biotoop. Naast het Aquarium kan zaal van de madreporen (kalkkoralen) bogen op een van de kostbaarste verzamelingen van Europa, zoniet van de hele wereld. Die koralen werden in 196? meegebracht van een wetenschappelijke expeditie naar het Groot Barrièrerif in Australië. In de zalen van het Museum voor Dierkunde zijn ruim 18.000 exemplaren te bezichtigen van een groot aantal diersoorten die op onze aarde leven of er ooit geleefd hebben. Tevens staan er geraamten van grote walvisachtigen (cetaceeën) opgesteld, . een uniek exemplaar van een meer dan 18,5 meter lange vinvis. Als universitaire dienst speelt het Aquarium «M. Dubuisson» een zeer belangrijke rol op het gebied van het onderwijs en van het onderzoek i.v.m. de kennis van de waterfauna en -flora. Jacques VOSS.

 

.