Battle of Waterloo
Previous
Next
 

Date of issue: 16th of June 1990.

OBC/COB : number: Small Sheet F2376

see also nr 2376

Created by: Lucien De Roeck / Guillaume Broux.P.G. De Schutter

Perforation: 11 1/2
Size : 2367 - 37 x 24mm ; 2368 -24 x 37 mm
Composition of the sheets: 30
Printing Process: Combined Steel and Rasterdeepprint
Number of plates: 1-2-3-4-5-6
Printing Run: 2367- 7.500.000 ex ; 2368 - 1.800.000 ex
Paper: P5 ( see paper Types )

 

2376 - 25F - Panorama of the battlefield


Variations

2376 - 25F - Panorama of the battlefield - Without Tab

INFO

Verbannen naar het eiland. Elba in 1814, keer Napoleon, na er een tiental maanden te hebben verbleven, naar Frankrijk terug. Met de steun van een duizendtal getrouwen en de hulp van maarschalk Michel Ney, die nochtans door de Franse koning uitgestuurd was om hem aan te houden, werd hij twintig dagen later in Parijs toegejuicht. In drie maanden verzamelde hij een nieuw leger waarmee hij oprukte tegen de Engelse troepen aangevoerd door de hertog van Wellington en die in hun rangen ook Schotse eenheden en een Belgisch-Hollandse divisie telden onder het bevel van prins Willem van Oranje en generaal Chassé, evenals tegen het Pruisische leger onder het; bevel van maarschalk Blücher. De eerste gevechten grepen plaats op 16 en 17 juni 1815 te Quatre-Bras en Ligny. Op 18 juni had het Anglo-Geallieerde leger stelling genomen op de hoogte van Mont Saint-Jean (Wellington genoot het voordeel van de terreinkeuze), en bestond uit 67,000 soldaten en 184 kanonnen. Het had drie versterkte plaatsen uitgewerkt : het kasteel Hougournont, de hoeve La Haie Sainte en de hoeve La Papelotte. Vóór hen bevonden zich de Fransen op het plateau van La Belle Alliance, 75.000 man sterk en voorzien van 246 kanonnen. Veel te veel manschappen op een te eng terrein lieten de noodzakelijke ontplooiing van de troepen niet toe. Door de regen van de laatste dagen en een zwaar onweer was grond doorweekt, wat de inzet van de artillerie en de cavalerie bemoeilijkte. Rond 11 u 30 begon de slag met de aanval op het kasteel Hougoumont, verscheidene malen veroverd en heroverd en tenslotte in brand geschoten. Om 13 u 30 werpt Ney de Franse cavalerie tegen het Engelse centrum (hoeve La Haie Sainte) in de strijd, maar slaagt er niet in door te breken. Om 16 u 30 daagt plots uit een bos een Pruisisch. leger onder het bevel van Bülow op en maakt de slag steeds grimmiger. Aangevoerd door maarschalk Ney valt de Franse cavalerie verscheidene malen tevergeefs aan. Rond 17 u 30 verovert Ney eindelijk La Haie Sainte maar dan verschijnt Blücher met 60.000 man. De geallieerden zetten een groots tegenoffensief in en drijven het Franse leger in paniek in de aftocht. Vergeefs poogt Ney nog manschappen te verzamelen voor een laatste aanval, terwijl de oude Garde onder het bevel van generaal Cambronne stand houdt om de aftocht te dekken. Om 21 u 30 ontmoeten Wellington en Blücher elkaar bij de hoeve La Belle Alliance en wensen elkaar geluk met de bevochten overwinning. De Napoleontische oorlogen hadden een einde genomen en behoorden voortaan tot de geschiedenis. Op het slagveld bleven meer dan 50.000 gesneuvelden onder hen kolonel Gordon, vleugeladjudant van de Hertog van Wellington. Onder de gekwetsten bevond zich de prins van Oranje. In Frankrijk aangehouden en beschuldigd van hoogverraad werd maarschalk Ney ter dood veroordeeld en op 7 december 1815 op het kruispunt van het Observatorium van Parijs terechtgesteld nadat hij zelf het vuur aan het executiepeloton bevolen had. Enkele jaren later werd voor hem op dezelfde plaats een standbeeld opgericht, een werk van François Rude. Waterloo trekt nog ieder jaar ongeveer 300.000 bezoekers aan. De Heuvel van Leeuw, het Panorama, het museum van Wellington, het museum « Le Caillou», laatste hoofdkwartier var Napoleon en talrijke monumenten behoren tot de belangrijkste bezienswaardigheden van «la morne plaine» door Victor Hugo vereeuwigd De speciale postzegel stelt maarschalk Ney voor aan het hoofd van de Franse cavalerie. Achter hem bemerkt men zijn vleugeladjudant kolonel Heymes. Vóór de Franse troepen wachten de Schotten de aanval af. Op de achtergrond bemerkt men op een schimmel keizer Napoleon Prof. Dr. Herman VAN NUFFEL.

 

.