Promotion Philately III : Roses.
Previous
Next
 

Date of issue: 3th of february 1990.

OBC/COB : Block 66

see also nr 2355

Created by: Anne Wisniewska-Velghe

Perforation: 11 1/2
Size Block : 150 x 100 mm
Composition of the sheets: 1
Printing Process: Rasterdeepprint/Heliogravure
Number of plates: 1-2
Printing Run: 541.465 ex of sheets
Paper: P5 ( see paper Types )

 

2355 - 50F+20F - Maria Leonida

INFO

Promotie van de Filatelie III. Rozen uit het werk van Pieree-Joseph Redouté. 1990 is het jaar waarin de Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen zijn honderdjarig bestaan viert. Toen, op 11 april 1890, enkele afgevaardigden van de vier postzegelkringen (Antwerpen, Brugge, Brussel en Gent) die ons land op dat ogenblik telde, te Antwerpen overgingen tot de stichting van de "Federatie van de Belgische Filatelisten", konden zij onmogeIijk vermoeden dat ze de oudste filatelistische federatie ter wereld zou worden. In 1923 veranderde de Federatie van naam en werd zij de " Koninklijke Federatie der Belgische Postzegelkringen ". Bijna 400 verenigingen, alles samen goed voor meer dan 35.000 filatelisten, zijn op dit ogenblik bij de Federatie aangesloten ! De vele inspanningen die tijdens de honderdjarige geschiedenis van de " Federatie" werden geleverd, deden een klimaat ontstaan waarin alle filatelistische disciplines tot bloei kwamen. De filatelie kende geen grenzen meer : in 3924 nam de Koninklijke Federatie der Belgische Postzegelkringen het initiatief tot de oprichting van de " Fédération Internationale de Philatélie" (F.I.P.). De eerste voorzitter en de eerste secretaris-generaal van deze internationale federatie waren trouwens Belgen. Sedertdien hebben de Belgische filatelie en Belgische filatelisten zich over de hele wereld een uitstekende reputatie weten te verwerven. In die context werd er dan ook naar gestreefd om eenieder die van veraf of van dichtbij iets met filatelie heeft te maken, bij de viering van deze prestigieuze verjaardag te betrekken. En hoe kon dat beter gebeuren dan door het organiseren van een internationale filatelistische tentoonstelling in het jubileurnjaar 1990 ? Belgica 72, Themabelga 75, Belgica 82... drie grootse en succesrijke internationale filatelistische tentoonstellingen, drie klinkende namen van evenementen die nog steeds gegrift staan in het geheugen van de honderdduizenden enthousiaste bezoekers die erop aanwezig waren ! Het Internationaal Filatelistisch Salon" Belgica 90"wordt georganiseerd te Brussel van zaterdag 2 tot zondag 10 juni 1990. De tentoonstelling heeft plaats in de pa1eizen 3 en 4 van het Tentoonstetlingspark van de Heizel en beslaat een totale oppervlakte van 20.000 m² Om alle filatelisten, zowel beginnelingen als gevorderden, zowel jongeren als ouderen, de kans te geven om aan dit grootse jubelfeest deel te nemen, is de tentoonstelling gratis toegankelijk voor het publiek. Openingsuren : van 10 tot 18 u.

 

 

.