500 Anniversary First Post Relay between Innsbruck- Mechelen
Previous
Next
 

Date of issue: 13th of January 1990.

OBC/COB numbers: memorial card 2350HK

see nr 2350

Created by: Paul Huybrechts

Perforation: 11 1/2
Size card : 210 x 148 mm
Composition of the sheets: 1
Printing Process: Combined Steel and Rasterdeepprint
Number of plates:
Printing Run: 10.000ex
Paper: P5 ( see paper Types )

 

2350 - 14F - Quadrichromy. - Equistrian

Joint Stamps

INFO

Dit jaar is het 600 jaar geleden dat de eerste postverbinding Innsbruck-Mechelen tot stand gebracht werd. Oostenrijk, de Duitse Bondsrepubliek en België hebben besloten deze historische verjaardag niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. De feestelijke viering zal een heel jaar in beslag nemen. Zij zal gepaard gaan met kleurrijke manifestaties en romantische optochten in de drie betrokken landen. Aldus worden wij meegenomen naar 1490, het jaar waarin deze tocht voor het eerst werd ondernomen en maken wij kennis met de eerste Postmeesters uit die dagen. Postmeester! Het woord alleen al smaakt naar het onbekende, het avontuur. In gedachten draven wij mee met die stoere mannen in hun zware lederen uitrusting, hun onbewogen gelaat gegroefd door weer en wind. Met losse teugel jagen wij onze snelle paarden voort over de onveilige wegen van die lang vervlogen dagen. Het nationaal postnet bestaat al zeer lang. In 1436 reeds verleende de hertog van Bourgondië, Filips de Goede privilegies aan het Brugse Vrije. Hierin stond onder meer dat zijn bodes ieder een gage van 500 Parijse ponden per jaar zouden ontvangen. Lodewijk XI van zijn kant stelde over heel het, Franse grondgebied Postmeesters aan die uitsluitend in zijn dienst stonden. Maar het staat buiten kijf dat de Duitse keizer Frederik III, geboren in 1415 en gestorven in Innsbruck in 1495, de eerste was om een internationaal postnet uit te bouwen, hoofdzakelijk bedoeld om de briefwisseling van de vorsten van die tijd te vervoeren.. De meeste haltes waren gevestigd in Bourgondië, en Brussel werd weldra een knooppunt van de grote internationale verbindingswegen. Bij de dood van Maria van Bourgondië werd haar echtgenoot, Maximiliaan van Oostenrijk, Regent van de Nederlanden. Na het afsluiten van het verdrag met Frankrijk in 1488, stemde Maximiliaan erin toe zijn dochter Margareta naar Frankrijk te laten vertrekken, om aan het hof van Lode-wijk XI te worden opgevoed als de toekomstige bruid van de Dauphin. Drie jaar later, na de slag bij Gavere, waarin de Gentse opstandelingen verslagen werden, vestigde de jonge prins Filips de Schone, zoon van Maximiliaan, zich te Mechelen bij Margareta van York, weduwe van Karel de Stoute. Na zijn kroning tot Rooms-Koning in 1486, verliet hij onze provincies om zich te vestigen in Innsbruck, hoofdstad van Tirol, waar hij voortaan zou verblijven. Aldus werd het nodig tussen Mechelen en Innsbruck, de beide hoofdsteden van zijn Rijk, koeriers in te zetten die elkaar zo dikwijls mogelijk moesten kruisen. En zo werden in de loop der tijden door een postdienst die oorspronkelijk slechts bedoeld was voor de groten der aarde geleidelijk de weg geëffend voor wat later onze grote moderne postbedrijven zouden worden, maar dan in dienst van heel de gemeenschap. Bron : Postmuseum. Estafette-route -- Zomer De afstand Mechelen-Innsbruck (1.024km) werd tijdens de zomerperiode door de Postestafettes in een tijdspanne van 5,5 dagen afgelegd. Reisweg : 1e dag : Mechelen - Eupen 184 km in 14 u 09' 2e dag : Eupen - Rheinböllen 171 km in 13 u 09' 3e dag : Rheinböllen - Rastatt 189 km in 14 u 30' 4e dag : Rastatt - Löffingen 173 km in 13 u 20' 5 dag : Löffingen - Sulzberg 179 km in 13 u 48' 6e dag : Sulzberg - Innsbruck 128 km in 9 u 48' De estafette is in feite een «aflosssings-koerier-dienst» waarbij op vooraf overeengekomen plaatsen een boodschap wordt doorgegeven aan een volgende ruiter. Tussenin wordt er eveneens regelmatig van paard verwisseld in de zgn. «haltes». Een brief gepost te Mechelen op maandag werd reeds op zaterdag besteld te Innsbruck. Een primeur voor die tijd ! (1490-1520)

 

 

.