Promotion of Philately.
Previous
Next
 
Home

Date of issue: 23th of April 1988

OBC/COB numbers: Block 63

see Nr 2282

Created by: De Schutter

Perforation: 11 1/2
Size: 24 x 35mm
Sheet : 150 x 100mm
Composition of the sheets: 1
Printing Process: Screendeepprint
Number of plates: 1-2
Printing Run: 578.703 Blocks
Paper: P5 ( see paper Types )

2282 - 50F+12F - The Blanc Soufré


INFO

Promotie van de Filatelie I. Met de eerste uitgifte van deze reeks speciale postzegels met toeslag, genaamd «Promotie van de filatelie», werd door de Hogere Overheid de start gegeven aan een nieuwe traditie. Jaarlijks zullen de fondsen die aldus via de bijtaks samengehracht worden, integraal ter beschikking gesteld worden van de v.z.w. PRO POST, zodat deze ten goede komen aan de filatelie. Dit komt trouwens tegemoet aan een zeer oude wens van de filatelisten in ons land. Bovendien zal PRO POST hierdoor opnieuw haar doelstellingen ten volle kunnen verwezenlijken. Dat de v.z.w. PRO POST een nuttige en vooral doeltreffende schakel is geworden voor onze postzegelverzamelaars en voor de filatelie in haar geheel, is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven: Ter illustratie. Op initiatief van de Franse P.T.T. werd in 1986 te Parijs de ADP (Association pour le Developpement de la Philatelie) opgericht. Een vereniging die bijna een getrouwe kopie is van onze PRO POST. Verder commentaar hoeft dus eigenlijk niet. Primordiaal voor een optimale werking blijft evenwel de financiële armslag waarover men kan beschikken. Voor kleinschalige gebeurtenissen en dagelijkse ondersteuning, maar ook voor grootsere projecten! En hier denken we vooreerst aan «Belgica '90». De intemationale filatelistische tentoonstelling die in 1990 op de Heizel georganiseerd wordt ter gelegenheid van de 100' verjaardag van de Koninklijke Landsbond der Belgische postzegelkringen. Zoals in het verleden bij de succesvolle opbouw van de Belgica's 72 en 82, Themabelga, enz. heeft de Hogere Overheid de coördinatie van deze topgebeurtenis aan PRO POST toevertrouwd. In samenwerking uiteraard met de Koninklijke Landsbond, de Beroepskamer van postzegelhandelaars en de Regie der Posterijen. Maar ook na deze manifestatie zal men van PRO POST belangrijke initiatieven mogen verwachten. D.ank zij de jaarlijkse reeks «Promotie van de filatelie», zullen deze impulsen de filatelie ongetwijfeld opnieuw populair maken bij jong en oud. De op de zegels «Promotie van de Filatelie» weergegeven illustraties stellen de volgende rozen voor: 02280 - BENGALE TRIOMPHANT 02281 CENTFEUILLE CRISTATA 02282 THE BLANC SOUFRE alle drie uit het werk van Redoute «60 Roses pour une Reine», eigendom van de Koninklijke Bibliotheek Albert I, te Brussel, die de reproductierechten heeft. REDOUTE. Pierre-Joseph (Saint-Hubert, 1759 - Parijs, 1840) was een van de grootste bloemschilders. Hij heeft zowat 6.000 aquarellen gerealiseerd voor het «Musee d'Histoire naturelle de Paris». Officieel aangesteld schilder van de koningin Marie-Antoinette, van de Keizerinnen Josephine en Marie-Louise en van andere leerlingen met gekroond hoofd, kreeg hij als bijnaam «le Raphael des fleurs».

 

 

.

 


.

.

.

.

.

.

.