Culture : 'aanbidding van het Lam Gods.
Previous
Next
 
Home

Date of issue: 5th of April 1986.

OBC/COB numbers: Block 62

see nr 2208

Created by: De Schutter

Perforation: 11 1/2
Size: 49mm x 38mm - sheet - 93 x 150mm
Composition of the sheets: 1
Printing Process: Screendeepprint
Number of plates:
Printing Run: 650.645 ex
Paper: P5 ( see paper Types )

Block 62

2208 - 50F+12F - Gods Lamb

INFO

Culturele uitgifte. "De Aanbidding van het Lam Gods" Jan Van Eyck. Vlaams schilder (omstr. 1390/1400-1441). Eerst in dienst van Jan van Beieren, de latere hertog van Nederland (miniaturen van "De Zeer Mooie Uren van Onze Lieve Vrouw," Turijn) daarna van Filips de Goede (1425). Hij vervult een aantal diplomatieke zendingen en vestigt zich rond 1430 in Brugge Zijn faam neemt een hoge vlucht wanneer in 1532 de plechtige onthulling plaatsvindt van het retabel "Het Lam Gods' (vermoed wordt dat dit schilderij begonnen werd door eer zekere Hubert Van Eyck, waarschijnlijk zijn oudere broer). In zijn schilderijen verwerkt Jan Van Eyck verschillende technieken (hij gebruikt o.a. olie) om ze een tot dan toe ongekend suggestieve kracht mee te geven. De nieuwe stijl van aandachtig realisme die hij hanteert, staat totaal los van het decoratieve maniërisme van de internationale gotische stijl. Hij wordt dan ook samen met R. Campin, beschouwd als de grondlegger van de grote Vlaamse School, zowel door zijn religieuze schilderijen (Madonna van kanselier Rolin, Louvre) als door zijn portretten, bv. dat van Arnolfini en zijn vrouw (National Gallery, Londen), waarmee hij het genre van de wereldlijke binnenhuistaferelen in het leven roept. Thematische Filatelie Naar aanleiding van de uitgifte van de reeks "Culturele 86', kunnen we opmerken dat de Regie der Posterijen reed. herhaaldelijk hulde heeft gebracht aan Jan Van Eyck en zijn werk; hierbij werd ook aandacht besteed aan de Sint Baafskathedraal waar zijn waardevol polyptiek bewaard wordt. Dit is reeds gebeurd bij de volgende uitgiften: aan Jan Van Eyck in 1944 (zegel 00661), en in 1958 (zegel 01076) en in 1975 in de reeksen "Beroemde personen" (de kunstenaar zelf), "Culturele" (zijn vrouw) er Themabelga (kanunnik Van der Paele); aan het Lam God in 1974 (zegel 1737) en 1977 (zegel 01862), ter gelegenheid van de uitgiften die respectievelijk gewijd waren aan het feest van Kerstmis en aan de Internationale Federatie van de Bibliotheekverenigingen in 1985 met het postogram nr. 19: aan de Sint-Baafskathedraal in 1928 (zegel 00270) en 1971(zegel 01594) op twee mooie postzegels die werden gedrukt in diepdruk.

 

.

.

.

.

.

.

.

.