Philantropic issue : Sports.
Previous
Next
 
Home

Date of issue: 20th of March 1982.

OBC/COB numbers: Block 58

see nr 2043-2046

Created by: Design : Mathy Graphic. / Helio : J.Malvaux

Perforation: 11 1/2
Size: 105 mm x 100 mm
Composition of the sheets: 4
Printing Process: Screendeepprint
Number of plates: 1-2
Printing Run: 1.200.000ex
Paper: P5 ( see paper Types )

Block 58

2043 -25F - Biljart
2044 -25F- Cycling
2045 -25F - Football
2046 -25F - Sailing

INFO

Het biljartspel werd reeds beoefend in het begin van de jaren 1700. De Koninklijke Belgische Biljartbond werd gesticht in 1906. Er bestaan 2 verschillende maten van biljarttafels. De gewone tafel van 2,10 meter lengte en de matchtafel van 2,85 meter. Het carambole spel wordt gespeeld met 3 ballen, 2 witte en een rode. De tafel zelf is overtrokken met een heel speciaal doek, gewoonlijk van groene kleur. Er bestaan verscheidene soorten van biljartspelen; nl. het vrijspel, bandstoten, kaderspelen en driebanden. Deze spelsoorten worden gespeeld op de beide maten van biljarttafels maar op de matchtafel komt daar nog de klassieke fantasie bij. De ballen welke zijn vervaardigd uit kunststof, worden gebruikt voor al de speelwijzen, behalve voor de klassieke fantasie. Voor deze speelwijze gebruikt men ballen gemaakt uit ivoor, met kunststofballen is het onmogelijk bepaalde opgelegde figuren te verwezenlijken. Alhoewel de biljartsport niet tot de populairste sporten behoort in ons land, hebben wij toch steeds de beste biljartspelers van de wereld gehad. Namen zoals Horemans, Gabriels, Vingerhoedts, Vervest, Schrauwen, Steylaerts, Dielis en Ceulemans zijn niet weg te denken. Uit deze schare van wereldkampioenen is de naam Ceulemans wel de meest gekende. Hij behaalde in zijn loopbaan reeds meer dan 100 titels waaronder 25 titels van wereldkampioen. Hij dreef de behaalde gemiddelden tot op een hoogte welke voor enkele jaren onbereikbaar werd geacht. De biljartsport vergt concentratie en inspanning. Onmiddellijk reageren is uitgesloten want men kan eerst presteren wanneer een tegenstrever een punt mist en de beurt overgaat. De figuur afgebeeld op de postzegel is een « massé », een zeer moeilijke spelfase. (Overeenkcmstig een tekst ons welwillend toegezonden door de Koninklijke Belgische Biljartbond.)

door alle middelen waarover zij beschikt, bij te dragen tot de verspreiding van de mechanische voortbeweging (voornamelijk het wielrennen) in België, tot de ontwikkeling van het toerisme, tot de uitbreiding van de lichaamscultuur door de beoefening van de liefhebberssport en tot de reglementering van de wedstrijdsport onder haar verschillende vormen. De K.B.W.B., lid van de Union Cycliste Internationale en van de Alliance Internationale de Tourisme sedert het ontstaan van beide lichamen, wordt door alle buitenlandse bonden en door het Internationaal Olympisch Comité erkend als de enige bond die de Belgische wielersport ten overstaan van de buitenlandse naties vertegenwoordigt. Alle Belgische sportbonden die bij het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité zijn aangesloten erkennen de K.B.W.B. eveneens als het enige organisme dat in België de wielersport beheert. De Bond wordt beheerd door een Algemene Raad, waarvan de leden tijdens de Algemene Vergadering benoemd worden door alle aangeslotenen. De sport wordt geleid door de Nationale Sportcommissie terwijl het toerisme wordt bestuurd door de Nationale Commissie voor Toerisme. Elke afdeling stelt haar eigen reglementen op dewelke ter goedkeuring moeten voorgelegd worden aan de Algemene Raad. Jaarlijks reikt de K.B.W.B. vergunningen uit aan 7.000 renners en aan meer dan 16.000 wielertoeristen. Bovendien oefent hij jaarlijks toezicht uit over meer dan 6.000 wielerwedstrijden en 1.500 toerisme-manifestaties. (Tekst welwillend medegedeeld door de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond.)

Voetbal is ongetwijfeld de populairste sport. Dat zal nogmaals tot uiting komen wanneer straks in Spanje de eindronde van de Wereldbeker wordt gespeeld. Ook in ons land blijft het voetbal de meest beoefende sport en is de K.B.V.B. de grootste sportfederatie. Meer dan 430.000 leden en 2.000 clubs telt de bond. Ruim 10.000 elftallen en 6.600 scheidsrechters treden wekelijks in het veld. Het afgelopen seizoen werden meer dan 200.000 wedstrijden gespeeld. De activiteit binnen de K.B.V.B. groeit jaarlijks in niet geringe mate aan. Het Belgische voetbal evolueert dus op peil. Sedert de schitterende prestatie in het Europees voetbalkampioenschap 1980 in Italië, geniet ook het nationaal efltal opnieuw de volle aandacht. De Rode Duivels kwalificeerden zich inmiddels voor de WK-eindfase in Spanje. Het is slechts de derde keer sedert de llde wereldoorlog dat België aan de WK-eindronde deelneemt. In 1954, in Zwitserland, kon het zich even in de kijker spelen met een 44 gelijk spel tegen Engeland, maar in 1970, in Mexico, ging het vrij roemloos ten onder. De verwachtingen voor de komende WK liggen merkelijk hoger. De Belgische voetballer is gegroeid en werd een volleerde professional die elke internationale wedstrijd met een voorheen ongekend vertrouwen tegemoet treedt. Zo bleek nog in de recente Europese bekerwedstrijden, waarin de Belgische clubs opmerkelijk presteerden. De wereldbeker '82 is voor de Rode Duivels 'n nieuwe uitdaging. Na het succes in het E.K. 80, willen ze hun optreden in Spanje niet beperken tot een verschijning in de eerste ronde. Het bereiken van de tweede ronde hebben ze zichzelf als doelwit gesteld. (Tekst ons welwillend toegezonden door de Koninklijke Belgische Voetbal Bond.)

De zee was steeds voor de mens een bron van inspiratie en onweerstaanbare aantrekkingskracht. Eeuwenlang probeerde hij de zee te veroveren. Oorspronkelijk was zeilen een manier om zich op het water te verplaatsen, nu is het een sport geworden. Deelnemers aan transoceanische zeilwedstrijden zijn tegelijkertijd plezier en wedstrijdzeilers, eigenlijk een soort « avonturiers » van de moderne tijd. Opdat ook de Europese Gemeenschappen in deze zeewedstrijden zouden vertegenwoordigd zijn, werd in 1976 het zeilschip Traite de Rome uitgerust op initiatief van de v.z.w. Sail for Europe. Met een «Europese» bemanning voltooide Traite de Rome in 1977-1978 zijn eerste race om de wereld in vier etappes en behaalde een schitterende derde plaats op de 15 deelnemers. Daarna zeilde het drie jaar lang als schoolschip. Maar toen een nieuwe race rond de wereld werd georganiseerd, stak de Europese zeilboot op 29 augustus 1981 van wal voor een tweede odyssee om de wereld. Dit initiatief illustreert hoe de Europese Gemeenschappen, die dit jaar de 25' verjaardag herdenken van de ondertekening van de verdragen van Rome, de zaken zijn van Europese burgers en niet alleen van officiële instellingen; het zijn trouwens zowel burgers als instellingen die hun steun aan Sail for Europe hebben verleend. (Naar een tekst, ons welwillend toegezonden door de v.z.w, « Sail for Europe ».)

.

.

.

.

.

.

.