Millennium Princedom Luik.
Previous
Next
 

Date of issue: 13th of September 1980.

OBC/COB numbers: Block 56

see nr 1990

Created by: Mathy Graphic / J.Malveaux

Perforation: 11 1/2
Size: 24 mm x 35 mm
Composition of the sheets: 30
Printing Process: Screendeepprint ;
Number of plates: 1-2
Printing Run: 1.006.502ex
Paper: P5 ( see paper Types )

Block 56

1990 -20F+10F - Seal of Notger

INFO

De Regie der Posterijen herdenkt het duizendjarig bestaan van het Prinsbisdom Luik met de uitgifte van een bijzonder blaadje dat Predikatie van de Heilige Jan-Baptist voorstelt, tafereel van de doopvont die zich in de Sint-Bartholomeuskerk te Luik bevindt. Het blaadje bevat een postzegel met de reproductie van de enige nog bewaard gebleven zegelafdruk van Notger. De vorming van het grondgebied van het Prinsbisdom Luik begon reeds lang voor 6 januari 980 toen Notger, die van Otto I de investituur kreeg van het Bisdom Luik, door Otto II bevestigd werd om te regeren over al de schenkingen gedaan aan de Onze-Lieve-Vrouw en de Sint-Lambertuskerk, hoofdkerk van het Bisdom. Om de ontheffing met betrekking op deze schenkingen te waarborgen liet Notger bekendmaken dat alleen hij of zijn vertegenwoordigers de prerogatieven van de openbare macht zouden uitoefenen, met uitsluiting van de graven en rechters aangesteld door de monarchen. Hij was dus niet alleen de heropbouwer van Luik en haar kathedraal maar ook de voornaamste stichter van het " Land van het Bisdom Luik ", die derhalve een grondwettelijke en representatieve staat werd. Die staat werd gevormd door het Prinsbisdom Luik, het markizaat Franchimont, het graafschap Loon, het graafschap Horne en het hertogdom Bouillon, waarvan de verschillende blazoenen het wapenschild van de huidige provincie Luik vormen. Luik nam haar plaats in tussen de kerkelijke hoofdsteden van dat tijdperk wat de mogelijkheid bood tot sanering, tot bevolkingsaangroei en tot gebiedsuitbreiding. De industrie en de kunst volgden deze evolutie en de 23 Goede Steden bezitten hedendaags nog talrijke gedenkstenen en kunstschatten die getuigen van hun band met het Prinsbisdom Luik. Verspreid over een uitgestrekt grondgebied waarbij Bouillon en Maastricht zich aansloten behielden zij ieder hun eigen karakter, aard en tradities Notger bleef voor Luik de meest markante personaliteit gedurende talrijke eeuwen. Het zegel van Notger, stichter van het Prinsbisdom (naar een authentiek exemplaar uit de Xe eeuw is afgebeeld op het bijzonder blaadje alsmede het embleem gemaakt ter gelegenheid van het Millennium van het Prinsbisdom Luik. Dit zegel begeleidde het charter van 18 juni 980, " het Leven van Sint-Landelin ", opgesteld in opdracht van Heriger, dat door Notger verzonden werd aan Womar, abt van Sint-Bavo te Gent. Beschrijving: ronde zegel, 49 mm. De bisschop is afgebeeld in buste, zonder mijter en zonder staf. In de linkerhand draagt hij een boek waarop zijn rechterhand rust. Legende: "Notkerus eps ".(1) (1) Ed. PONCELET, "Les sceaux et les chancelleries des princes-évèques de Liège". Soc. des bibliophiles liégeois. Liege, 1938, p. 7 et p. 158.

.

.

.

.

.

.