150 anniversary Independence of Belgium.
Previous
Next
 

Date of issue: 31th of May 1980.

OBC/COB numbers: Block 55

see nr 1982

Created by: Constant Spinoy

Perforation: 11 1/2
Size: 46 mm x 35 mm
Sheet : 100 mm x 150 mm
Composition of the sheets: 1
Printing Process: Combined Steel and Screendeepprint ;
Number of plates:
Printing Run: 1.097.035ex
Paper: P5 ( see paper Types )

Block 55

1983 - 50F - Royal Theatre 'Munt' at Brussel

INFO

De Regie der Posterijen sluit zich aan bij de viering van het honderdvijftig-jarig bestaan van Onafhankelijk België door een speciaal zegelblad uit te geven dat gewijd is aan de Koninklijke Muntschouwburg. Op 25 augustus 1830 werd daar immers " De Stomme van Portici " opgevoerd waarvan de auteurs, de componist Auber en de librettist Scribe, de opstand van de Napolitanen in de XVIIe eeuw tegen hun Spaanse bezetters deden opleven. De romantische opera waarvan de koning van Frankrijk, Karel X zegde " dat men hem niet al te vaak mocht opvoeren " ontketende te Brussel heftige oproer. In de nacht van 25 augustus 1830 werden de woningen van de journalist Libri-Bagnano, die Willem I al te zeer was toegewijd, van de Minister van Justitie Van Maanen en van politiecommissaris De Knyff door de manifestanten aangevallen. De troebelen liggen ten grondslag aan de omwenteling waaruit de Belgische Staat zal ontstaan. Vanaf 26 augustus wappert onze driekleur aan het stadhuis en Jenneval, in samenwerking met Campenhout, bezorgt ons de Brabançonne, onze nationale hymne.

.

.

.

.

.

.