Olympic games Lake Placid and Moscow 1980.
Previous
Next
 

Date of issue: 4th of November 1978.

OBC/COB numbers: Block 53

See nr 1915-1916

Created by: Oscar Bonnevalle / J.Malveaux

Perforation: 11 1/2
Size: 24 mm x 35 mm
Composition of the sheets: 30
Printing Process: Screendeepprint ;
Number of plates: 1-2
Printing Run: block - 1.040.601ex ;
Paper: P5 ( see paper Types )

Block 53

1915 - 7F+3F - Acient Greeck Athletics
1916 - 14F+6F - Olympic Flame

INFO

Voorbereiding der Olympische Spelen van 1980. Om de vier jaar herontdekt het publiek en de Belgische pers het Olympisch Comité. Sinds 1906 is het B.O.C. gekend door de bevolking, daar ze een delegatie kiest en zendt naar de Spelen die de aandacht opeisen van de ganse wereld gedurende twee weken. Weinigen weten echter dat het B.O.C. naast de 26 olympische federaties, 40 niet-olympische federaties en 10 omnisport groepen of aanverwante federaties verenigt. Het B.O.C. is bijgevolg de enige vereniging die de Belgische Sport in haar geheel groepeert onder de benaming: Belgisch Olympisch Comité Unie der Nationale Groeperingen van Lichamelijke Opvoeding en Sporten. Sinds 1965 hebben de activiteiten van het Olympisch Comité steeds uitbreiding genomen. Van een eenvoudig selectie en consultatief orgaan, werd het B.O.C. omgebouwd tot de motor van de Belgische Sport die 76 federaties vertegenwoordigt, 16.000 clubs met een totaal van 1.200.000 sportbeoefenaars. Uit een opiniepeiling, die werd uitgevoerd in maart 1976, met medewerking van het Belgisch Instituut voor Informatie en Documentatie kunnen volgende algemene vaststellingen afgeleid worden: De Belgische bevolking vindt dat Olympische Spelen een positieve invloed hebben op de wereldpolitiek en dat ze meer in het bijzonder deze landen samenbrengt die verschillende politieke systemen aankleven. Anderzijds, zetten de Olympische Spelen aan tot sportbeoefening bij de jeugd en dit wordt algemeen beschouwd als zeer belangrijk. Ondermeer om deze redenen, wenst de Belgische bevolking dat de Spelen blijven bestaan. Nochtans wenst ze dat ze zouden plaatsgrijpen in eenvoud en rekening houdend met de economische toestand van het ogenblik. In dit perspectief, en dit klinkt misschien paradoxaal, menen de ondervraagde personen dat België moet deelnemen aan de Spelen en dat haar vertegenwoordiging zo briljant mogelijk moet zijn. In het kort kunnen we stellen dat de Belgische publieke opinie wenst dat de elitesport en de sport voor allen zich verder ontwikkelt.

.

.

.

.

.

.