International Year ' Rubens , a Painter '.
Previous
Next
 

Date of issue: 25th of June 1977.

OBC/COB numbers: Block 52

see Nr 1861

Created by: J.Malveaux

Perforation: 11 1/2
Size: 24 mm x 35 mm
Composition of the sheets: 30
Printing Process: Screendeepprint
Number of plates: 1-2
Printing Run: 1.146.270ex
Paper: P5 ( see paper Types )

Block 52

1861 - 5F - P.P. Rubens

INFO

P.P. Rubens, Siegen 28 juni 1577 Antwerpen 30 mei 1640. Zelfportret Paneel, 61,6 x 45,1 cm Antwerpen, Rubenshuis In tegenstelling met Rembrandt die veel zelfportretten naliet, heeft Rubens er slechts enkele geschilderd. Buiten een aantal schilderijen waarop hij zich samen met Isabella Brant, Helena Fourment of met enkele vrienden heeft weergegeven, zijn er een vijftal gekend waarop hij zichzelf alleen heeft afgebeeld. In dit portret, dat een meer intiem karakter vertoont dan andere, wendt hij zich met vriendelijk, open gelaat naar de toeschouwer, en kijkt hem aan met rustige blik. Het feit dat Rubens blijkbaar dit zelfportret heeft gekopieerd, toen hij omstreeks 1630 zichzelf uitbeeldde (samen met Helena Fourment en zijn zoon Nicolaas) op het schilderij « De wandeling in de tuin » (Alte Pinakothek, Munchen), wettigt het vermoeden dat het ten laatste in dat jaar werd geschilderd. Zulks wordt ook bevestigd door een prent van Willem Paneels, gedateerd 1630, vervaardigd naar dit zelfportret. Er zijn evenwel aanwijzingen dat het reeds enkele jaren vroeger is ontstaan. De confrontatie met het zelfportret dat Rubens tijdens zijn verblijf te Madrid in 162829 aan de reeds eerder geschilderde Aanbidding der Wijzen » (Prado, Madrid) toevoegde, maakt dit zeer aannemelijk. Ook de schilderwijze sluit deze mogelijkheid niet uit. Derhalve mag worden aangenomen dat dit zelfportret Rubens afbeeldt enkele jaren v6or hij de leeftijd van 50 jaar bereikte. Dit zelfportret bevindt zich in het Rubenshuis te Antwerpen. Toen het Rubenshuis, na de voltooiing van de in 1937 aangevangen restauratie, op 21 juli 1946 als museum werd geopend, was zijn verzameling nog vrij pover. De meeste bezoekers bekloegen er zich terecht over dat zo weinig werken van de meester zelf in het Rubenshuis te zien waren. Sindsdien, dank zij enorme inspanningen, is men er dan ook in geslaagd een eigen collectie te vormen, waarin een aantal werken van Rubens hun plaats vonden. Deze verzameling beantwoordt ten volle aan de eigen opzet van het museum: Rubens, zijn verwanten, vriendenkring en omgeving door middel van kunstwerken, voorwerpen en documenten als het ware te evoceren in het huis waar hij van ca. 1615 tot aan zijn dood in 1640 heeft geleefd en gewerkt. Dat dit museum inderdaad een bijzondere plaats inneemt in de reeks Antwerpse musea, blijkt uit het feit dat het zich jaarlijks mag verheugen op meer dan honderdduizend bezoekers, zowel uit binnen als buitenland. En 1977 als Rubensjaar zal er ongetwijfeld toe bijdragen dat dit aantal ruimschoots zal overtroffen worden. Ook U wordt er verwacht

.

.

.

.

.