75th Anniversary of the Royal Aero-club of Belgium.
Previous
Next
 

Date of issue: 12th of June 1976.

OBC/COB numbers: Block 49

See nr 1809

Created by: Oscar Bonnevall / Jean de Vos

Perforation: 11 1/2
Size: 24 mm x 35 mm
Block size : 83 x 115mm
Composition of the sheets: 1
Printing Process: Combined Steel and Screendeepprint
Number of plates:
Printing Run: 830.185ex
Paper: P5 ( see paper Types )

Block 49

1809 - 25F+10F - Jan Olieslagers


INFO

De Koninklijke Aëroclub van België viert in 1976 de 75ste verjaardag van haar stichting. Op 23 januari 1901 richtte een groep dynamische mannen een vereniging zonder winstgevend oogmerk op, met als opdracht het beoefenen van de luchtsport aan te moedigen. Na haar 75jarig bestaan heeft de luchtvaart haar pioniersperiode en heldendom achter zich en is ze uitgegroeid tot een instrument van dagelijks nut. Om deze verjaardag te vieren organiseert de Koninklijke Aëroclub van België in juni 1976 een reeks manifestaties, om de belangstelling der Belgen en voornamelijk die der jongeren, voor al wat luchtvaart is aan te wakkeren. De uitgifte van een postzegel met de afbeelding van Jan Olieslagers, biedt een enige gelegenheid om een der voornaamste figuren van de Belgische luchtvaart uit de periode van haar ontstaan te herdenken. Hij werd op 14 mei 1883 te Antwerpen geboren en is er gestorven op 24 maart 1942. Te zijner herinnering werd op het vliegveld van Deurne een monument opgericht. Vanaf zijn jeugdjaren verschaften zijn vurigheid en durf als motorrijder hem de bijnaam van « Duivel van Antwerpen ». Het is dan ook niet te verwonderen dat hij vanaf 1909 deel uitmaakte van de pioniers der « zwaarderen dan de Iucht ». Zijn keuze viel op de eendekker Bleriot, en lange tijd gebruikte hij een eenvoudige Anzanimotor van 25 PK, terwijl zijn concurrenten reeds over krachtiger motoren beschikten. Het Bleriot XI 2bistoestel dat hij daarna gebruikte was uitgerust met een Gnomemotor van 50 PK. Voor de oorlog zou zijn naam vijfmaal prijken op de lijst der wereldrecords. Op 7 juli 1910 behaalde hij het record in het langeafstandvliegen in besloten omloop: 255 km. Zijn tegenstrevers waren Latham en Labouchère. Het vorige record (234 km) stond op naam van Henri Farman. Drie dagen later verbeterde hij het langeafstandsrecord met 392,750 km; een jaar later brengt hij dit record, ditmaal met een eendekker Nieuport, op 625 km. Op dezelfde dag van 10 juli klopt hij het record door in de lucht te blijven gedurende 5 uur, 3 minuten, 5 seconden 1/5. In juli 1910 brengt hij te Stokkel het wereldhoogterecord, in België, (toen op naam van Latham) op 1524 meter. Al deze prestaties werden als mirakels gevierd. Velen zullen zich zeker ook nog de eerste luchtacrobaten herinneren waarbij « Jan » uitblonk door zijn durf en kunde. Na zes officiële overwinningen wordt Luitenant-Jachtvlieger Olieslagers op 3 mei 1918 tot luchtheld uitgeroepen. Na de oorlog zal hij een der stichters zijn van de Antwerp Aviation Club. De Koninklijke Aëroclub van België heeft dan ook bij deze 75ste verjaardag besloten, de duurzame bewondering van het Belgische volk voor hun pionier, oorlogsheld en kampioen « Jan Olieslagers », op een passende wijze in het licht te stellen. .

.

.

.

.

.